Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Therapi Iaith a Lleferydd ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
26
cam 3/3
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Addysgu Iaith Saesneg ac Astudiaethau Addysg
  61 %
  UCAS:
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Creadigol Ac Iaith Saesneg
  63 %
  UCAS: WQ93
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Ffilm Ac Iaith Saesneg
  58 %
  UCAS: PQ3J
 • Prifysgol Bangor
  BA Cymraeg Gyda Newyddiaduraeth - Iaith Gyntaf
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: Q5P5
 • Prifysgol Bangor
  BA Cymraeg Gyda Newyddiaduraeth- Ail Iaith
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: Q5PM
 • Prifysgol Abertawe
  BA Dysgu Saesneg Fel Iaith Dramor a Chymraeg
  50 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: QX53
 • Prifysgol Abertawe
  BA Dysgu Saesneg Fel Iaith Dramor a Chymraeg
  50 %
  UCAS: QX51
 • Prifysgol Bangor
  BA Iaith Saesneg
  33 %
  UCAS: Q301
 • Prifysgol Abertawe
  BA Iaith Saesneg
  10 %
  UCAS: Q310
 • Prifysgol Abertawe
  BA Iaith Saesneg
  7 %
  UCAS: Q310
 • Prifysgol Bangor
  BA Iaith Saesneg A Chymdeithaseg
  41 %
  UCAS: LQ3J
 • Prifysgol Bangor
  BA Iaith Saesneg A Ffrangeg
  43 %
  UCAS: QR3C
 • Prifysgol Bangor
  BA Iaith Saesneg A Sbaeneg
  16 %
  UCAS: QR3K
 • Prifysgol Bangor
  BA Iaith Saesneg A Seicoleg
  43 %
  UCAS: CQ83
 • Prifysgol Bangor
  BA Iaith Saesneg a Tsieinëeg
  16 %
  UCAS: T123
 • Prifysgol Bangor
  BA Iaith Saesneg Ac Almaeneg
  34 %
  UCAS: QR3F
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Iaith Saesneg ac Athroniaeth
  33 %
  UCAS: QV35
 • Prifysgol Bangor
  BA Iaith Saesneg Gydag Astudiaethau Ffilmiau
  33 %
  UCAS: Q3WP
 • Prifysgol Bangor
  BA Iaith Saesneg Gydag Astudiaethau'R Cyfryngau
  33 %
  UCAS: Q3P3
 • Prifysgol Bangor
  BA Iaith Saesneg Gydag Ysgrifennu Creadigol
  33 %
  UCAS: Q3WL
 • Prifysgol Bangor
  BA Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: Q140
 • Prifysgol Bangor
  BA Llenyddiaeth Saesneg Gydag Iaith Saesneg
  11 %
  UCAS: Q310
 • Prifysgol Bangor
  BA Saesneg Iaith A Saesneg Llenyddiaeth
  16 %
  UCAS: QQC3
 • PC Y Drindod Dewi Sant
  BSc Therapi Chwaraeon
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: BC61
 • Prifysgol Caerdydd
  BSc Therapi Galwedigaethol
  17 %
  UCAS: B920
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg ac Iaith Saesneg
  56 %
  UCAS: QQ35
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.