Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Y Cyfryngau ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
28
cam 3/3
 • Prifysgol Caerdydd
  BA "Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chymdeithaseg"
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: LP35
 • Prifysgol Abertawe
  BA Almaeneg ac Astudiaethau Cyfryngau
  39 %
  UCAS: PR32
 • Prifysgol Bangor
  BA Almaeneg Gydag Astudiaethau'R Cyfryngau
  53 %
  UCAS: R2P4
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau'r Cyfryngau
  75 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: P306
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau'r Cyfryngau A Cerddoriaeth
  80 %
  UCAS: PW33
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Astudiaethau'r Cyfryngau a Chyfathrebu
  44 %
  UCAS: P300
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau'r Cyfryngau A Chymdeithaseg
  33 %
  UCAS: LP33
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau'r Cyfryngau A Llenyddiaeth Saesneg
  25 %
  UCAS: PQ3H
 • Prifysgol Abertawe
  BA Astudiaethau'r Cyfryngau a Sbaeneg
  83 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: PR34
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau'R Cyfryngau Ac Ysgrifennu Creadigol
  27 %
  UCAS: WP83
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau'r Cyfryngau Gyda Ffrangeg
  66 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: P3R1
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau'r Cyfryngau Gyda Sbaeneg
  11 %
  UCAS: P3R4
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau'r Cyfryngau Gydag Almaeneg
  66 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: P3R2
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau'r Cyfryngau Gydag Eidaleg
  11 %
  UCAS: P3R3
 • Prifysgol Abertawe
  BA Cyfryngau a Chyfathrebu
  94 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: P300
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Cyfryngau a Chyfathrebu
  33 %
  UCAS: 3M7D
 • Prifysgol Abertawe
  BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth
  Ysgoloriaeth William Salesbury
  UCAS: Q629
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Diwylliant
  33 %
  UCAS: R5V2
 • Prifysgol Bangor
  BA Cymraeg, Theatr A'r Cyfryngau
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth
  Ysgoloriaeth William Salesbury
  UCAS: QWM5
 • Prifysgol Abertawe
  BA Cymraeg. Cyfryngau a Chysylltiadau
  78 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: QP5H
 • Prifysgol Abertawe
  BA Ffrangeg ac Astudiaethau`r Cyfryngau
  80 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: PR31
 • Prifysgol Bangor
  BA Ffrangeg Gydag Astudiaethau'R Cyfryngau
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: R1P3
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Hanes a'r Cyfryngau
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  Ysgoloriaeth William Salesbury
  UCAS: VP1H
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Hanes a'r Cyfryngau
  99 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: VP13
 • Prifysgol Bangor
  BA Iaith Saesneg Gydag Astudiaethau'R Cyfryngau
  33 %
  UCAS: Q3P3
 • Prifysgol Bangor
  BA Newyddiaduraeth Ac Astudiaethau'R Cyfryngau
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: PP53
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Llenyddiaeth Saesneg
  33 %
  UCAS: PQ53
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Ysgrifennu ar gyfer Darlledu, Cyfryngau a Pherfformio
  6 %
  UCAS: P302
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.