Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Y Gyfraith ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
35
cam 3/3
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda'r Gyfraith
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: N1M1
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Busnes a Rheolaeth gyda'r Gyfraith
  34 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: N1M1
 • Prifysgol Bangor
  BA Busnes A'r Gyfraith
  60 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: NM11
 • Prifysgol Abertawe
  LLB Gyfraith a Throseddeg
  44 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: MM19
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gyfraith gyda Chymraeg
  84 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M1Q5
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gyfraith gyda Gwleidyddiaeth
  80 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: M1L2
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gyfraith gyda Gwleidyddiaeth Ryngwladol
  80 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: M1LF
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gyfraith gyda Rheolaeth Busnes
  69 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M1N1
 • Prifysgol Caerdydd
  LLB Y Gyfraith
  81 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M100
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Y Gyfraith
  71 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M103
 • Prifysgol Aberystwyth
  LLB Y Gyfraith
  71 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M100
 • Prifysgol Aberystwyth
  LLB Y Gyfraith
  49 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M101
 • Prifysgol Abertawe
  LLB Y Gyfraith
  44 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M100
 • Prifysgol Bangor
  LLB Y Gyfraith
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M100
 • Prifysgol Bangor
  LLB Y Gyfraith
  55 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M101
 • Prifysgol Caerdydd
  LLB Y Gyfraith a Chymdeithaseg
  67 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: ML13
 • Prifysgol Abertawe
  LLB Y Gyfraith a Chymraeg
  72 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: MQ15
 • Prifysgol Caerdydd
  LLB Y Gyfraith a Ffrangeg
  67 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: RM11
 • Prifysgol Abertawe
  LLB Y Gyfraith a Ffrangeg
  42 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: MR11
 • Prifysgol Caerdydd
  LLB Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
  67 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: ML12
 • Prifysgol Abertawe
  LLB Y Gyfraith a Sbaeneg
  55 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: MR14
 • Prifysgol Caerdydd
  LLB Y Gyfraith a Throseddeg
  67 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M190
 • Prifysgol Caerdydd
  LLB Y Gyfraith ac Almaeneg
  67 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: RM21
 • Prifysgol Caerdydd
  LLB Y Gyfraith a'r Gymraeg
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  Ysgoloriaeth William Salesbury
  UCAS: MQ15
 • Prifysgol Bangor
  LLB Y Gyfraith Gyda Chyfrifeg A Chyllid
  50 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M1N4
 • Prifysgol Bangor
  LLB Y Gyfraith Gyda Chymraeg
  86 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS:
 • Prifysgol Bangor
  LLB Y Gyfraith Gyda Ffrangeg
  72 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M105
 • Prifysgol Bangor
  LLB Y Gyfraith Gyda Pholisi Cymdeithasol
  69 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: M1L4
 • Prifysgol Aberystwyth
  LLB Y Gyfraith gyda Sbaeneg
  51 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M1R4
 • Prifysgol Bangor
  LLB Y Gyfraith Gyda Sbaeneg
  51 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M109
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Y Gyfraith gyda Throseddeg
  86 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M1M9
 • Prifysgol Bangor
  LLB Y Gyfraith Gyda Throseddeg
  52 %
  UCAS: M1M9
 • Prifysgol Bangor
  LLB Y Gyfraith Gydag Almaeneg
  72 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M106
 • Prifysgol Bangor
  LLB Y Gyfraith Gydag Astudiaethau Busnes
  64 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M1N1
 • Prifysgol Bangor
  LLB Y Gyfraith Gydag Eidaleg
  51 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M107
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.