Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Y Gymraeg ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
20
cam 3/3
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Astudiaethau Addysg a'r Gymraeg
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: XQ35
 • Prifysgol Abertawe
  BA Ffrangeg a'r Gymraeg
  71 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: QR51
 • Prifysgol Caerdydd
  LLB Y Gyfraith a'r Gymraeg
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: MQ15
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: Q560
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS:
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg a Hanes
  56 %
  UCAS: QV51
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg ac Iaith Saesneg
  56 %
  UCAS: QQ35
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg a Cherddoriaeth
  56 %
  UCAS: QW53
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg a Chymdeithaseg
  50 %
  UCAS: QL53
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg a Ffrangeg
  56 %
  UCAS: QR51
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg a Gwleidyddiaeth
  56 %
  UCAS: QL52
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg a Hanes yr Henfyd
  56 %
  UCAS: QVM1
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg a Llenyddiaeth Saesneg
  56 %
  UCAS: QQ53
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg a Sbaeneg
  56 %
  UCAS: QR54
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg ac Addysg
  50 %
  UCAS: QX53
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg ac Almaeneg
  50 %
  UCAS: QR52
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg ac Archaeoleg
  56 %
  UCAS: QV54
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg ac Astudiaethau Crefyddol
  56 %
  UCAS: QV56
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg ac Athroniaeth
  83 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: QV55
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg ac Eidaleg
  56 %
  UCAS: QR53
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.