Ap Chwilotydd Cyrsiau

AP CHWILOTYDD CYRSIAU

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Lawrlwytha Ap Chwilotydd Cyrsiau'r Coleg Cymraeg!

Mae modd astudio dros 1,000 o gyrsiau yn rhannol neu'n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg mewn prifysgolion ledled Cymru ac mae Ap Chwilotydd Cyrsiau'r Coleg Cymraeg yn cynnig mwy o wybodaeth am bob cwrs.

Mae'r Ap ar gael ar declynnau iPad, iPhone ac Android a dilyn y dolenni er mwyn lawrlwytho'r Ap i ddyfais symudol.

Lawrlwytha Ap y Coleg Cymraeg!

AP ANDROID
AP IPHONE