Prosbectws y Coleg

Prosbectws 2019

Mynd i brifysgol yng Nghymru yn 2019? Mae dewis ble i astudio a beth i’w astudio yn benderfyniad mawr a phwrpas y prosbectws hwn yw dy helpu drwy’r broses.

Mae prosbectws y Coleg Cymraeg yn dangos pa gyrsiau rwyt ti’n gallu eu hastudio yn rhannol neu’n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob prifysgol.

Mae hefyd yn cynnig gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg, y manteision o astudio pwnc drwy’r iaith a chyflwyno profiadau myfyrwyr sydd mewn prifysgolion ledled Cymru.

Cofia ddarllen mynegai cyrsiau'r prosbectws a'r tudalennau pynciol ond mae'r ddarpariaeth yn newid o hyd felly defnyddia Chwilotydd Cyrsiau'r Coleg Cymraeg ar y cyd â'r prosbectws.