A wyddost ti…?

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (www.colegcymraeg.ac.uk) wedi cefnogi nifer fawr o ddatblygiadau cyffrous ym maes Cerddoriaeth yn ddiweddar, a diolch i hyn, mae’r ddarpariaeth gerddorol cyfrwng Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru yn ehangach ac yn cyfoethocach nag erioed o’r blaen. 

Dyma amser gwych felly i fod yn astudio Cerddoriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol!