Beth yn union mae gradd yn y Gymraeg yn ei gynnig?

Beth mae gradd yn y Gymraeg yn ei gynnig?

Gradd hyblyg sy’n eang ei phosibiliadau. Mae modd astudio’r Gymraeg fel gradd sengl, gyfun, fel prif bwnc neu is bwnc. Mae cyfleoedd gwych i fyfyrwyr ail-iaith yn ogystal ag iaith gyntaf. Mae cyfuniad cyffrous o fodiwlau ar gael i’th alluogi i astudio’r hyn ’rwyt ti’n ei fwynhau:

  • iaith – byddi di’n deall a gwerthfawrogi cymdeithaseg a hanes y Gymraeg a sut y dylem gynllunio at ei dyfodol. Bydd darlithwyr yn dy gynorthwyo gyda gramadeg ynghyd â sgiliau cyfathrebu a chyflwyno yn y Gymraeg. Byddant yn dy annog ac yn dy helpu i fagu hyder. Bydd dyfal-barhad a gwaith caled yn talu ffordd...Dal ati! 
  • llenyddiaeth – cei ddadansoddi gwaith ein beirdd, llenorion a dramodwyr o’r chweched ganrif hyd heddiw 
  • ysgrifennu creadigol – cei arweiniad ar gyfansoddi rhyddiaith, sgriptio a chynganeddu. Ai ti fydd enillydd cadair neu goron yr Eisteddfod ryw ddydd tybed?! 
  • Cymraeg ar gyfer y gweithle – cei dy hyfforddi i ddefnyddio iaith ar gyfer y byd proffesiynol, e.e. sut i baratoi CV yn y Gymraeg, paratoi ar gyfer cyfweliad, a manteisio ar brofiad gwaith 

Ceir amrywiaeth o ddulliau dysgu; darlithoedd, seminarau, gweithdai a thiwtorialau unigol. Mae’r dulliau asesu yn cynnwys cyfuniad o draethodau, ymarferion, prosiectau, arholiadau a chyflwyniadau llafar. 

Bydd darlithwyr a staff eraill yn gallu helpu gyda’r cam rhwng dysgu ac astudio’r Gymraeg yn yr ysgol ac yn y Brifysgol. 

Edrycha ar yr hyn y mae’r prifysgolion yn ei gynnig:

Mae gwybodaeth am yr holl gyrsiau hefyd ar gael ar ein chwilotydd cyrsiau. Bydd y chwilotydd yn dangos pa gyrsiau sy’n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.