Manteision astudio’r Gymraeg

Manteision Astudio'r Gymraeg

Byddi di’n dysgu am lenyddiaeth, diwylliant, gwleidyddiaeth, hanes a chymdeithaseg Cymru. Bydd hyn oll yn ehangu dy orwelion a bydd dy wybodaeth am Gymru’n werthfawr wrth i ti ymgeisio am swyddi yng Nghymru heddiw.

Bydd gradd yn y Gymraeg yn profi bod gen ti’r gallu i fynegi dy hun yn effeithiol a phwrpasol yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Mae Dr Manon Wyn Williams, darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn son am fanteision astudio'r Gymraeg yma.

Mae gan nifer o’r prifysgolion neuaddau preswyl Cymraeg a fydd yn rhoi cyfle i ti fyw yng nghanol myfyrwyr eraill sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae undebau Cymraeg a chymdeithasau Cymraeg yn cynnal nifer o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, felly bydd gen ti fywyd cymdeithasol llawn bwrlwm y tu allan i’r ystafell ddarlithio. Fe weli bod y Gymraeg yn iaith fyw a byddi’n byw’r iaith yn hyderus.

Mae cyfloedd unigryw yn gallu codi yn sgil hyn – gwahoddiad i fod yn rhan o’r gynulleidfa ar raglenni mor amrywiol â Jonathan a Pawb a’i Farn, er enghraifft!