Oeddet Ti'n gwybod?

Tair Ffaith am y Gymraeg

Tair Ffaith am y Gymraeg

  1. Mae galw mawr yng Nghymru am weithlu a all ddefnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg yn hyderus. Mae deddfwriaeth newydd yn golygu bod yn rhaid i gyrff cyhoeddus a sectorau eraill gynnig gwasnaethau dwyieithog o safon. Wrth astudio’r Gymraeg byddi’n datblygu sgiliau ieithyddol estynedig a’r gallu i fynegi barn a thrin a thrafod syniadau a safbwyntiau’n hyderus. Bydd hyn o fudd mawr iti pan ddaw’n amser i ymgeisio am swyddi

  2. Mwynhad a Gyrfa – mae astudio llenyddiaeth Gymraeg yn rhoi nifer o sgiliau i ti yn ogystal â mwynhad. Cyfuniad perffaith! Mae’r gallu i ddadansoddi testunau llenyddol a mynegi safbwynt dy hun yn ddefnyddiol yn y gweithle. Sut? Mae’n dangos dy allu i ddadansoddi, dehongli a meddwl yn feirniadol

  3. Cymru sy’n cynnig y prif leoliadau er mwyn astudio’r Gymraeg ond cei olwg ar gyd-destun rhyngwladol yr iaith hefyd. Efallai daw cyfle i archwilio’r iaith ym Mhatagonia, a byddi’n sylwi hefyd ar ieithoedd bychain eraill y byd er mwyn cymharu sefyllfa’r Gymraeg ag ieithoedd lleiafrifol eraill