Gwleidyddiaeth

Gwleidyddiaeth

Wyt ti eisiau bod yn wleidydd, neu eisiau dadlau yn eu herbyn? Wyt ti’n awchu am ddysgu rhagor am sefyllfa wleidyddol Cymru a gweddill y byd? Os felly, gwleidyddiaeth yw’r radd berffaith ar dy gyfer, lle byddi’n meithrin dealltwriaeth eang o rym bydol.

Wrth i rym symud o San Steffan i’r Cynulliad, mae galw am bobl sy’n deall Cymru i weithio mewn cwmnïau, sefydliadau, elusennau a’r cyfryngau.  Mae gradd mewn Gwleidyddiaeth yn dangos i gyflogwyr dy fod yn gallu dadansoddi, deall a gweld sawl ochr i ddadl. Cei dy gyflwyno i ystod eang o syniadau gwahanol a chysyniadau gwleidyddol newydd a fydd yn dy arwain at ehangu dy orwelion. Wrth ddilyn modiwlau cyfrwng Cymraeg ar Gymru a’r byd, cei dy hyfforddi i feddwl ac ysgrifennu yn y Gymraeg mewn ffordd bwrpasol a threiddgar. Byddi’n graddio gyda’r gallu i ymdrin â phynciau gwleidyddol yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd, a fydd yn allu amhrisiadwy wrth i ti ymgeisio am swyddi.

Yn ystod y cwrs, cei gyfle i fynd ar gyfnod o brofiad gwaith; gall hynny gynnwys cyfnod gyda gwleidydd, mudiad ymgyrchu, neu hyd yn oed y Llywodraeth yng Nghaerdydd, Llundain neu Frwsel. Gyda hynny, byddi’n profi’r cyffro gwleidyddol dyddiol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae graddedigion Gwleidyddiaeth yn gweithio mewn amryw o wahanol feysydd, e.e. ymchwilio ar ran pleidiau gwleidyddol, lobïo i gwmnïau neu fudiadau, datblygu polisi ar gyfer mudiad ymgyrchu neu elusen, newyddiaduraeth, y gwasanaeth sifil ynghyd â’r maes addysgu.

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio