Darlithwyr y Coleg

Darlithwyr Cynllun Staffio y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Siân Morgan Lloyd

Newyddiaduraeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Dr Geraldine Lublin

Sbaeneg, Prifysgol Abertawe - Darlithydd Cysylltiol
Darllen Mwy

Dr Peredur Davies

Ieithyddiaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Dr Jonathan Morris

Ieithyddiaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Dr Gareth Llŷr Evans

Celfyddydau Creadigol, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Siân Beidas

Ffrangeg, Prifysgol Bangor - Darlithydd Cysylltiol
Darllen Mwy

Dr Rhun Emlyn

Hanes a Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth - Darlithydd Cysylltiol
Darllen Mwy

Sera Moore Williams

Drama, Prifysgol De Cymru - Darlithydd Cysylltiol
Darllen Mwy

Dr Owain Llwyd

Cerddoriaeth a Ffilm, Prifysgol Bangor - Darlithydd Cysylltiol
Darllen Mwy

Alison Baggott

Addysg a Hyfforddiant, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - Darlithydd Cysylltiol
Darllen Mwy

Ainsley Bowen

Cynhyrchu'r Cyfryngau, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Mandi Morse

Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Huw Williams

Celf a Dylunio, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Steffan Thomas

Astudiaethau Ffilm, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Dr Rhiannon Williams

Drama, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Dyddgu Hywel

Astudiaethau Plentyndod ac Addysg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Jên Dafis

Plentyndod Cynnar, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Curig Huws

Cerddoriaeth/Sain, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Eilir Owen Griffiths

Astudiaethau Perfformio, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Dr Rhianedd Jewell

Cymraeg Proffesiynol, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Dr Edith Gruber

Almaeneg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Heledd Wyn Hardy

Cynhyrchu'r Cyfryngau, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Dr Owain Wyn Jones

Hanes, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Dr Gethin Matthews

Hanesyddiaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Dr Euryn Rhys Roberts

Hanes yr Oesoedd Canol, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Siân Wynn Lloyd-Williams

Addysg ac Astudiaethau Plentyndod , Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Non Vaughan Williams

Cyfryngau Digidol, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Dr Manon Wyn Williams

Sgriptio, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Iwan Williams

Cysylltiadau Cyhoeddus, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Dr Rhian Jones

Cymraeg Ail Iaith, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Dr Angharad Naylor

Cymraeg Ail Iaith, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Dr Gwawr Ifan

Cerddoriaeth mewn Iechyd a Lles, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Gwenllian Beynon

Celf a Dylunio, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Angharad Williams

Astudiaethau Addysg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy