Darlithwyr y Coleg

Darlithwyr Cynllun Staffio y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Meinir Mathias

Celf a Dylunio, Coleg Sir Gâr / Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Dr Jonathan Morris

Ieithyddiaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Dr Gareth Llŷr Evans

Celfyddydau Creadigol, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Mandi Morse

Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Huw Williams

Celf a Dylunio, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Steffan Thomas

Astudiaethau Ffilm, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Dyddgu Hywel

Astudiaethau Plentyndod ac Addysg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Dr Owain Wyn Jones

Hanes, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Dr Gethin Matthews

Hanesyddiaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Dr Manon Wyn Williams

Sgriptio, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy