Dyddgu Hywel

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Astudiaethau Plentyndod ac Addysg

Dyddgu Hywel

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Astudiaethau Plentyndod ac Addysg

Astudiodd gwrs ‘BSc (Anrh.) Dylunio a Thechnoleg Addysg Uwchradd yn arwain at Statws Athro Cymwysedig’ ym Mhrifysgol Bangor, gan astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Graddiodd ym mis Gorffennaf 2010 gyda gradd dosbarth cyntaf.

Bu’n ddarlithydd a thiwtor pwnc Dylunio a Thechnoleg Lefel A yng Ngholeg Meirion Dwyfor, cyn cael ei phenodi’n athrawes Dylunio a Thechnoleg yn Ysgol Gyfun Rhydywaun.

Mae wrth ei bodd yn gweithio fel darlithydd i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym maes Astudiaethau Addysg ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Materion hanesyddol a chyfoes mewn addysg 
  • Cyflwyniad i Seicoleg Addysg
  • Dylunio a Thechnoleg
  • TEL: Technology Enhanced Learning (dysgu a gyfoethogir gan dechnoleg).