Mandi Morse

Prifysgol Aberystwyth: Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol

Mandi Morse

Prifysgol Aberystwyth: Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol

Cynigir cwrs newydd unigryw sydd yn edrych ar bob agwedd ar waith y cyfieithydd proffesiynol yn y Gymru gyfoes. Bydd y cwrs hwn yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y byd cyfieithu gan roi cyflwyniad i’r diwydiant yn ogystal â chyfle i ddilyn diddordebau unigol ac arbenigo mewn meysydd megis cyfieithu cyffredinol, cyfieithu deddfwriaethol, technoleg cyfieithu a chyfieithu ar y pryd.  

Nid yw’r cwrs wedi ei anelu at fyfyrwyr presennol yn unig. Un o brif nodweddion y cwrs yw ei fod hefyd yn cynnig hyfforddiant ychwanegol i’r rhai hynny sydd eisoes yn gyfieithwyr ac yn dymuno datblygu’n broffesiynol gan ennill cymhwyster cydnabyddedig ychwanegol wrth wneud hynny.

Mae’r cwrs yn addas ac yn cynnig hyfforddiant felly i fyfyrwyr o bob cefndir, boed yn gyfieithwyr sydd eisoes wedi camu i’r byd gwaith neu’n ddarpar gyfieithwyr sydd yn awyddus i gymryd y cam cyntaf hwnnw.  

 

Am fwy o fanylion am y cwrs, cliciwch yma.