Huw Williams

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Celf a Dylunio

Huw Williams

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Celf a Dylunio

Ers dechrau addysgu yng Ngholeg Pen y Bont, mae Huw wedi gweithio fel Cyfarwyddwr Rhaglen, ar ddau gwrs Gradd Sylfaenol sef Dylunio Celfi Cyfoes a Chelf a Dylunio Cymhwysol. 

Mae ei arbenigedd o safbwynt ei waith addysgiadol a dylunio proffesiynol yn seiliedig ar ei sgiliau cysyniadau cryf iawn. Mae ganddo brofiad a dealltwriaeth eang o’r broses dylunio, CAD (meddalwedd Solid Works), defnyddiau a dulliau cynhyrchu.

Yn y gorffennol mae wedi cael profiad o weithio am bum mlynedd fel dylunydd diwydiannol i gwmni sy’n cynhyrchu offer meddygol a hefyd i gwmni peirianneg yng Nghaerdydd. Mae’n parhau i wneud gwaith dylunio proffesiynol, drwy ei bartneriaeth yng nghwmni bach sydd yn dylunio a chynhyrchu celfi gwydr cyfoes ar gyfer siopau moethus megis Thomas Pink a Selfridges.

Mae’r ystod o brofiadau hyn wedi ei alluogi i fod yn Arholwr Allanol i Brifysgol Ulster ar gwrs Gradd Sylfaenol, Dylunio a Chynhyrchu Cyfoes.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Dylunio Cynnyrch
  • Dylunio 3D.