Dr Manon Wyn Williams

Prifysgol Bangor: Sgriptio

Dr Manon Wyn Williams

Prifysgol Bangor: Sgriptio

Ar ôl derbyn gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor, gweithiodd yn rhan amser fel sgriptwraig ac actores broffesiynol gyda chwmi Sianco, Cwmni'r Frân Wen a Shimli, yn ogystal â chynnal gweithdai drama i ieuenctid mewn ysgolion ac yn Theatr Fach Llangefni.

Aeth yn ei blaen i gwblhau gradd MA mewn Cymraeg ac Ysgrifennu Creadigol, gan ganolbwyntio ar y ddrama fel cyfrwng. Yn 2009, derbyniodd Ysgoloriaeth Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddilyn cwrs doethuriaeth mewn Sgriptio a Drama ym Mhrifysgol Bangor. Bu’n gweithio fel cynorthwy-ydd dysgu yn Ysgol y Gymraeg a bu’n darlithio ym maes Sgriptio a Drama yn y Brifysgol.

Yn 2007, enillodd Ysgoloriaeth Bryn Terfel am berfformiad dramatig, ac yn 2007 a 2010, enillodd Fedal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Y ddrama lwyfan Gymraeg a sgriptio llwyfan
  • Arbenigo ar weithiau dramodwyr Cymraeg fel Huw Lloyd Edwards, Aled Jones Williams, Meic Povey a Siôn Eirian
  • diddordeb angerddol mewn perfformio a thiwtora ieuenctid.