Dr Rhianedd Jewell

Prifysgol Aberystwyth: Cymraeg Proffesiynol

Dr Rhianedd Jewell

Prifysgol Aberystwyth: Cymraeg Proffesiynol

Bu Rhianedd ym Mhrifysgol Rhydychen yn astudio Ieithoedd Modern (Eidaleg a Ffrangeg) ac ar ôl derbyn ei BA, penderfynodd ganolbwyntio ar lenyddiaeth Eidaleg gan dderbyn M.St yn y pwnc.

Arhosodd yn Rhydychen er mwyn astudio tuag at radd D.Phil mewn Eidaleg. Pwnc ei doethuriaeth oedd iaith a hunaniaeth yng ngwaith yr awdures Sardeg, Grazia Deledda. Yn ystod y cyfnod hwnnw, gweithiodd Rhianedd fel darllenydd (lector) Celtaidd y Brifysgol a thiwtor Eidaleg yng Ngholeg St Anne.

Yn dilyn hynny, bu’n gweithio fel darlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Llenyddiaeth menywod
  • Hunangofiannau
  • Moderniaeth
  • Astudiaethau cyfieithu.