Iwan Williams

Prifysgol Abertawe : Cysylltiadau Cyhoeddus

Iwan Williams

Prifysgol Abertawe : Cysylltiadau Cyhoeddus

Mae Iwan Williams yn gweithio fel darlithydd Cysylltiadau Cyhoeddus yn Academi Hywel Teifi ym Mhrifysgol Abertawe.

Cyn hynny, bu’n gweithio am bum mlynedd fel pennaeth y wasg, brand ac e-ddemocratiaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol. Gyda dros ugain mlynedd o brofiad fel ymarferydd cysylltiadau cyhoeddus, trefnodd ymgyrchoedd cyfathrebu amlgyfryngol ar gyfer sefydliadau fel y Llynges Brydeinig, Microsoft a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Yn ogystal â phrofiad helaeth o weithio yn y sectorau preifat a chyhoeddus yn y DU, mae ganddo hefyd brofiad helaeth o gyfathrebu rhyngwladol yn UDA, Awstralia a Seland Newydd.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Cysylltiadau cyhoeddus
  • Ymwneud â’r wasg
  • Hysbysebu
  • Rheolaeth brand
  • Marchnata
  • Cyfathrebu corfforaethol
  • Cyfathrebu digidol
  • Rheolaeth digwyddiadau.