Diwydiannau Creadigol

Diwydiannau Creadigol

Dr Gareth Llŷr Evans

Celfyddydau Creadigol, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Sera Moore Williams

Drama, Prifysgol De Cymru - Darlithydd Cysylltiol
Darllen Mwy

Ainsley Bowen

Cynhyrchu'r Cyfryngau, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Steffan Thomas

Astudiaethau Ffilm, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Dr Rhiannon Williams

Drama, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Eilir Owen Griffiths

Astudiaethau Perfformio, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Heledd Wyn Hardy

Cynhyrchu'r Cyfryngau, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Non Vaughan Williams

Cyfryngau Digidol, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy