Dr Gareth Llŷr Evans

Prifysgol Aberystwyth: Celfyddydau Creadigol

Dr Gareth Llŷr Evans

Prifysgol Aberystwyth: Celfyddydau Creadigol

Astudiodd Lenyddiaeth Saesneg ac Astudiaethau Theatr ym Mhrifysgol Bangor cyn mynd yn ei flaen i astudio tuag at MA mewn Ymarfer Perfformio ym Mhrifysgol Aberystwyth dan arweiniad Mike Pearson, Heike Roms a Jill Greenhalgh.

Cwblhaodd ddoethuriaeth yn 2012 dan oruchwyliaeth Roger Owen a Mike Pearson, gyda phrosiect a oedd yn archwilio cysyniad Hans-Thies Lehmann o theatr ôl-ddramataidd (Postdramatic Theatre, 1999) mewn perthynas â’r theatr yng Nghymru. Mae’r thesis yn cynnig dadansoddiad o waith Brith Gof a’i ddilynwyr a gwaith Aled Jones Williams yn ôl y canllawiau a amlinellwyd gan Lehmann.

Ers 2007, bu’n aelod o’r grŵp perfformio random people. Bu’n ddarlithydd ym maes Theatr a Pherfformio ym Mhrifysgol Aberystwyth ers 2012.

Maes Dysgu / Arbenigedd

Astudiaethau Theatr a Pherfformio, gan gynnwys gwaith ymarferol:

  • Dadansoddi perfformio, damcaniaethau perfformio
  • Theatr safle-benodol, dyfeisio a dadansoddi
  • Dulliau a sgiliau perfformio a dyfeisio perfformiadau
  • Hanes a thraddodiadau theatr, drama a pherfformio
  • Dadansoddi testun theatraidd; clasurol, cyfoes ac ôl-ddramataidd
  • Astudiaethau Perfformio gyda Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth; ffeministiaeth, theori queer.