Dr Rhiannon Williams

Prifysgol De Cymru: Drama

Dr Rhiannon Williams

Prifysgol De Cymru: Drama

Ar ôl graddio, bu Rhiannon yn gweithio gyda chwmni theatr Arad Goch gan berfformio mewn dros ddeg cynhyrchiad.

Cafodd hefyd sawl profiad gyda chwmnïau theatr eraill, gan gynnwys gweithio fel intern i gwmni perfformio arloesol The Wooster Group yn Efrog Newydd.

Yna dychwelodd i Brifysgol Aberystwyth i astudio MA, lle cafodd brofiad gwerthfawr o ddysgu gwerth theatr a pherfformiad ynghyd â chanfod ei llais creadigol a'i diddordebau ymchwil.

Ym 2009, derbyniodd Ysgoloriaeth Ymchwil oddi wrth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio tuag at ddoethuriaeth yn Adran Ddrama a Pherfformio Prifysgol De Cymru lle bu’n ymchwilio i’r pwnc ‘y capel Cymraeg, cymdogaeth a pherfformiad’, ac yn cyfrannu at y gwaith addysgu yn yr adran.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Theatr yng Nghymru
  • Astudiaethau Perfformio
  • Theatr gymunedol
  • Perfformio a chapeli
  • Perfformio a defod
  • Cyfarwyddo
  • Dadansoddi testun
  • Theatr a chenedlaetholdeb.