Steffan Thomas

Prifysgol Bangor: Astudiaethau Ffilm

Steffan Thomas

Prifysgol Bangor: Astudiaethau Ffilm

Ers graddio yn 2009 mae Steffan wedi bod yn ffodus o gael nifer o gyfleoedd i barhau gyda’i astudiaethau tra hefyd yn gweithio o fewn y diwydiannau creadigol.  Dros y 5 mlynedd diwethaf mae wedi gweithio o fewn radio a theledu yn ogystal â’r diwydiant cerddoriaeth. Mae hefyd wedi cystadlu fel cerddor yn unigol ac mewn grwpiau ar draws Cymru, Ewrop ac America.  

Erbyn hyn mae Steffan wedi cwblhau doethuriaeth mewn Rheoli Busnes, gan ymchwilio effaith dosbarthu deunydd digidol ar gwmnïau cynhyrchu bach a chanolig yn y maes diwydiannau creadigol, mewn ieithoedd lleiafrifol a genres arbenigol. 

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Cynhyrchu/Theori Ffilm a Chyfathrebu Digidol
  • Marchnata digidol
  • Cynnyrch cyfryngol
  • Dosbarthiad digidol cerddoriaeth
  • Ffrydio / lawr lwytho.