Dr Gethin Matthews

Prifysgol Abertawe: Hanesyddiaeth

Dr Gethin Matthews

Prifysgol Abertawe: Hanesyddiaeth

Graddiodd mewn Seicoleg o Goleg Caius ym Mhrifysgol Caergrawnt ym 1989. Wedi hynny, treuliodd flynyddoedd lawer yn gweithio i nifer o gwmnïau teledu ar amrywiaeth o raglenni.

Gan mai rhaglenni teledu hanesyddol oedd yn mynd â’i fryd, penderfynodd ddilyn ei ddiddordeb hanesyddol drwy ddechrau astudio tuag at ddoethuriaeth yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd. Testun ei ymchwil oedd hanes y Cymry yn y Rhuthr Aur i’r Cariboo yng Ngholumbia Brydeinig. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu’n addysgu seminarau ar Hanes y Gymru fodern, cyn ymuno â staff yr adran yn 2009.

Bu’n cynnal prosiect 'Cymry'r Rhyfel Mawr Ar-lein', sef cynllun a oedd yn casglu deunydd o gyfnod y Rhyfel Mawr oddi wrth deuluoedd ledled Cymru, a'i osod ar y we. Bellach, mae'r holl ddeunydd i’w weld ar wefan Casgliad y Werin Cymru.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Hanes Cymru yn ystod Oes Victoria a dechrau'r ugeinfed ganrif

  • Hanes y Cymry tramor, yn enwedig y Cymry yng Ngogledd America a’r Cymry yn y Meysydd Aur
  • Cymru a'r Rhyfel Mawr, yn enwedig effeithiau’r Rhyfel ar ddiwylliant a chymdeithas yng Nghymru
  • Rhaglenni hanes ar y teledu
  • Hanesyddiaeth.