Dr Owain Wyn Jones

Prifysgol Bangor: Hanes

Dr Owain Wyn Jones

Prifysgol Bangor: Hanes

Astudiodd am radd mewn Astudiaethau Eingl-Sacsonaidd, Norwyaidd a Cheltaidd yng Ngholeg Magdalene, Prifysgol Caergrawnt. Ar ôl blwyddyn o fyw yn Llundain, aeth i astudio tuag at radd meistr mewn Astudiaethau Canoloesol ym Mhrifysgol Rhydychen dan nawdd yr AHRC. Aeth ati wedyn  i astudio tuag at ddoethuriaeth mewn Hanes ym Mhrifysgol Bangor dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol drwy’r cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil. Ar ôl cwblhau’r ddoethuriaeth yn 2013, cafodd ei benodi’n ddarlithydd yn yr adran ar Gynllun Staffio Academaidd y Coleg a bu’n datblygu modiwl newydd ar deyrnas Lychlynaidd Manaw a’r Ynysoedd.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Yr Oesoedd Canol (unrhyw bwnc hanesyddol rhwng 500 OC a 1500 OC)
  • Hanes Cymru’r Oesoedd Canol ac ers hynny, gan gynnwys Oes y Tywysogion
  • Croniclau canoloesol, yn enwedig Brut y Tywysogion
  • Sieffre o Fynwy
  • Abatai Sistersaidd yng Nghymru, yn enwedig Glyn y Groes
  • Hanes y Llychlynwyr ym Mhrydain, yn enwedig cysylltiadau rhwng Cymru, Ynys Manaw a Sgandinafia
  • Chwyldro America 1760–90.