Dr Jonathan Morris

Prifysgol Caerdydd: Ieithyddiaeth

Dr Jonathan Morris

Prifysgol Caerdydd: Ieithyddiaeth

Bu’n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd ers 2012 a bu’n addysgu nifer o fodiwlau ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith. Bu hefyd yn addysgu ar y Cynllun Sabothol Cenedlaethol.

Cyn hynny, bu’n gweithio fel darlithydd Cymraeg ail iaith a thiwtor Cymraeg i oedolion yng Ngholeg Iâl, Wrecsam, ac fel cynorthwy-ydd dysgu yn yr Adran Ieithyddiaeth a Iaith Saesneg ym Mhrifysgol Manceinion.

Mae ganddo ddiddordeb mewn sosioieithyddiaeth, yn benodol y Gymraeg a’r Saesneg yng Nghymru, ond bu’n ymchwilio hefyd i ardaloedd eraill lle siaredir mwy nag un iaith neu dafodiaith (yn arbennig ardaloedd lle siaredir Almaeneg). Ar gyfer ei ddoethuriaeth, bu’n archwilio amrywiaeth seinegol a ffonolegol ymhlith pobl ifainc yng ngogledd Cymru. 

Maes Dysgu / Arbenigedd

Sosioieithyddiaeth a dwyieithrwydd (yn arbennig dwyieithrwydd Cymraeg-Saesneg), gan gynnwys:

  • amrywio iaith a newid
  • caffael ail iaith
  • seineg/sosioseineg
  • tafodieitheg
  • cymdeithaseg iaith (defnydd o ieithoedd ac agweddau tuag atynt).