Siân Morgan Lloyd

Prifysgol Caerdydd: Newyddiaduraeth

Siân Morgan Lloyd

Prifysgol Caerdydd: Newyddiaduraeth

Mae Sian yn gyn ddirprwy olygydd a gohebydd profiadol ar raglen ‘Y Byd ar Bedwar.’ Mae’n enillydd BAFTA Cymru gyda nifer o raglenni eraill wedi eu henwebu am wobrau yn y diwydiant.

Yn siaradwr cyhoeddus profiadol mae Sian wedi cadeirio nifer o ddigwyddiadau i Bafta Cymru, Ofcom a’r Ŵyl Ffilm Geltaidd. Mae’n cyfrannu yn gyson ar raglenni S4C a Radio BBC Cymru ac mae wedi ysgrifennu sawl erthygl i'r wasg yng Nghymru.

Mae ganddi frwdfrydedd diwyro i sicrhau newyddiaduraeth safonol yn yr iaith Gymraeg ac i fagu a meithrin hyder pobl ifanc i weithio yn y diwydiant drwy gyfrwng y Gymraeg.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Materion cyfoes
  • Newyddiaduraeth ymchwiliadol
  • Rhaglenni newyddion a materion cyfoes
  • Gwasanaethau darlledu cyhoeddus a’r newyddion
  • Plwraliaeth y cyfryngau yng Nghymru.