Darlithwyr Cysylltiol y Coleg Cymraeg

Darlithwyr Cysylltiol y Coleg Cymraeg

Pwrpas y cynllun yw creu cymuned fyw o ddarlithwyr sy’n cyfrannu at ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y prifysgolion a chyfrannu at amcanion a gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Y manteision o fod yn rhan o’r cynllun:  

  • Bod yn rhan o gymuned amlddisgyblaethol cyfrwng Cymraeg a chyfleoedd i rwydweithio gyda darlithwyr eraill
  • Derbyn pecyn sefydlu a newyddlen y Coleg
  • Medru ymgeisio am grantiau'r Coleg
  • Medru manteisio ar raglen hyfforddiant i ddarlithwyr
  • Derbyn gwahoddiad i gynhadledd flynyddol y darlithwyr cysylltiol
  • Gallu ymgeisio am wobrau blynyddol y Coleg
  • Derbyn cyfleoedd marchnata amrywiol a chymorth perthnasol#

 

Gwobrau Darlithwyr Cysylltiol


Dyfernir gwobrau ar gyfer y darlithwyr cysylltiol yn flynyddol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r gwobrau yn cydnabod cyfraniad a rhagoriaeth y darlithwyr cysylltiol mewn Addysg Uwch ac Addysg Bellach cyfrwng Cymraeg.

Ar gyfer 2020, mae'r Coleg yn gwahodd enwebiadau ar gyfer 3 gwobr sef:

  • Arloesi ar draws ffiniau
  • Adnodd cyfrwng Cymraeg
  • Hwyluso addysg cyfrwng Cymraeg
Mae pob darlithydd cysylltiol cyfredol o’r Coleg yn gymwys i gael ei enwebu ar gyfer y gwobrau
hyn.
 
Dylid cyflwyno’r enwebiadau i gwobrau@colegcymraeg.ac.uk erbyn hanner dydd ar ddydd Gwener 28 Chwefror 2020 gan ddefnyddio'r ffurflen enwebu isod.
 
Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn y noson wobrwyo ar nos Fercher 24 Mehefin 2020.
 

Mwy o Wybodaeth

Ydych chi’n ddarlithydd sy’n cyfrannu at y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn eich sefydliad neu’n cyfrannu at amcanion a gwaith y Coleg?

I gofrestru i fod yn ddarlithydd cysylltiol y Coleg, cysylltwch â’ch Swyddog Cangen.