Darlithwyr y Coleg

Darlithwyr Cynllun Staffio y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dr Edward Jones

Economeg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Dr Sara Wheeler

Polisi Cymdeithasol Cymhwysol, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Dr Catrin Edwards

Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Dr Hayley Roberts

Y Gyfraith, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Dr Ffion Llewelyn

Y Gyfraith, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Sara Closs-Davies

Cyfrifeg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Llŷr Roberts

Busnes, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Dr Eleri Jones

Seicoleg Chwaraeon, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Gethin Thomas

Hyfforddiant Chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Dylan Blain

Addysg Gorfforol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Kelly Young

Busnes a Rheoli, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru
Darllen Mwy