Kelly Young

Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru: Busnes a Rheoli

Kelly Young

Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru: Busnes a Rheoli

Ar ôl derbyn gradd mewn Rheolaeth Hamdden a Thwristiaeth, bu’n gweithio ym maes lletygarwch fel dirprwy reolwr a chydlynydd priodasau. Bu hefyd yn rheoli prosiect hyfforddi staff lletygarwch a thwristiaeth a ariennid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Am bedair blynedd, bu’n gweithio’n agos gyda busnesau bach a chanolig yn Sir Fynwy er mwyn datblygu rhaglenni hyfforddiant ar gyfer staff a rheolwyr y diwydiant twristiaeth.

Yn ogystal â darlithio, mae’n safonwr allanol gyda’r Sefydliad Rheolwyr Siartredig (CMI). Mae hefyd wedi sefydlu a rhedeg busnesau bach lleol, a bu’n ymgynghorydd i sefydlu busnesau tramor.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Twristiaeth ddomestig, yn enwedig effaith y diwydiant twristiaeth ar ein heconomi
  • Lletygarwch, yn enwedig y diwydiant gwestai, gan gynnwys staffio, denu staff, ynghyd â chytundebau gwaith ar gyfer gweithwyr rhan-amser a thymhorol 
  • Cynllunio strategol ar gyfer datblygu busnesau twristiaeth bach a lletygarwch yng Nghymru.