Llŷr Roberts

Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd: Busnes

Llŷr Roberts

Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd: Busnes

Cyn ymuno â’r Coleg, bu Llŷr yn darlithio ac yn ymchwilio i faes Busnes a Marchnata ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n arbenigo mewn Cyfathrebu a Marchnata, ymchwil busnes, cynaliadwyedd a digwyddiadau.

Cyd-sefydlodd gwmni cyfathrebu Positif pan oedd yn 26 oed. Bu’n gadeirydd y cwmni am dros bum mlynedd, sy’n golygu bod ganddo brofiad ymarferol o greu a rheoli busnes. Mae hefyd yn ymddiriedolwr ac yn aelod o Fwrdd Rheoli’r Eisteddfod Genedlaethol.

Mae’n cyfrannu'n gyson at y cyfryngau yng Nghymru, ac i'w weld a'i glywed ar y teledu a'r radio yn aml yn trafod straeon busnes.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Busnes (manwerthu, y stryd fawr, siopa ar-lein, siopau dillad)
  • Marchnata (ar-lein, cymdeithasol, Cymraeg)
  • Moeseg busnes (cyfrifoldebau cymdeithasol busnes, siopa moesegol)
  • Rheoli digwyddiadau (digwyddiadau mawr, digwyddiadau Cymreig)
  • Yr economi (gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol).