Sara Closs-Davies

Prifysgol Bangor: Cyfrifeg

Sara Closs-Davies

Prifysgol Bangor: Cyfrifeg

Mae Sara yn gyfrifydd a chynghorydd treth cymwysedig ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a CIOT (Chartered Institute of Taxation) a bu’n gweithio yn y diwydiant Cyfrifeg a Threthiant am dros 14 mlynedd.

Bu’n addysgu modiwlau Cyfrifeg a Threthiant ym Mhrifysgol Bangor ers 2007, gan gynnwys cyrsiau proffesiynol ACCA a modiwlau Cyfrifeg israddedig ac uwchraddedig. Derbyniodd radd anrhydedd am ei gwaith ar gyfer y TUAAU (Tystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch), ac yn ddiweddar cafodd ei henwebu ar gyfer gwobr “athro’r flwyddyn” gan Undeb y Myfyrwyr a’r Panel Gwobrau Addysgu dan arweiniad y myfyrwyr. Cafodd hefyd ei henwebu ar gyfer Cymrodoriaeth Addysgu gan fyfyrwyr a phennaeth Ysgol Fusnes Prifysgol Bangor.

Cwblhaodd radd meistr drwy ymchwil i’r system credydau treth ym Mhrydain yn 2011, cyn dechrau astudio tuag at ddoethuriaeth mewn Cyfrifeg ym Medi 2012 yn wreiddiol gyda chefnogaeth Ysgoloriaeth Ymchwil wrth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Maes Dysgu / Arbenigedd

Cyfrifeg a Threthiant, yn cynnwys:

  • Cofnodi corfforedig (incorporated reporting)
  • Trethiant
  • Trethiant pellach
  • Dadansoddiad datganiadau ariannol
  • Dadansoddiad ariannol
  • Cyfrifeg rheolaeth
  • Cyfrifeg ariannol
  • System credydau treth.

 

Am fwy o wybodaeth am waith a gyrfa Sara, ewch i wefan Prifysgol Bangor