Dr Eleri Jones

Prifysgol Bangor: Seicoleg Chwaraeon

Dr Eleri Jones

Prifysgol Bangor: Seicoleg Chwaraeon

Cwblhaodd ei gradd israddedig mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol John Moores, Lerpwl.

Yn dilyn hynny, bu’n astudio tuag at radd meistr ym Mhrifysgol Bangor mewn Chwaraeon Cymhwysol a Seicoleg Ymarfer Corff. Yn 2013, cwblhaodd ei doethuriaeth ym Mhrifysgol De Cymru, a hynny ar ôl derbyn ysgoloriaeth oddi wrth Ymddiriedolaeth Leverhulme. Yn ystod y cyfnod hwn, bu Eleri hefyd yn gweithio fel darlithydd yn y brifysgol ac yn addysgu ar amrywiaeth o fodiwlau Gwyddor Chwaraeon, gan arbenigo ym maes Seicoleg Chwaraeon.

Mae Eleri hefyd yn darparu cymorth ym maes Seicoleg Chwaraeon i nifer o athletwyr, gan weithredu ar hyn o bryd fel ymgynghorydd i Chwaraeon Cymru. Yn ei hamser hamdden, mae Eleri’n hyfforddwraig a dyfarnwraig bêl-rwyd gymwysedig ac yn parhau i chwarae’n gystadleuol.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Materion ym maes Seicoleg Chwaraeon, yn benodol perfformiad o safon uchel mewn chwaraeon, ynghyd â pherfformio o dan bwysau.