Dylan Blain

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Addysg Gorfforol

Dylan Blain

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Addysg Gorfforol

Ar ôl astudio Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer ym Mhrifysgol Caerfaddon, astudiodd gwrs ôl-radd Addysg Gorfforol yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (Prifysgol Metropolitan Caerdydd erbyn hyn).

Cafodd ei benodi’n athro yn Ysgol Uwchradd Caerdydd yn syth ar ôl graddio yn 2005, ac ar ôl tair blynedd symudodd i Ysgol Dyffryn Taf, Hendy-gwyn. Yn 2011, enillodd adran Addysg Gorfforol yr ysgol wobr “Tîm y Flwyddyn” yng Ngwobrau Dysgu Pearson dros y DU.

Mae’n cael ei ystyried yn arbenigwr ym maes Gwyddor Chwaraeon. Cyflwynodd ei waith mewn sawl cynhadledd genedlaethol o fewn y DU a thramor, gan gynnwys coleg cenedlaethol o arweinwyr ysgol ynghyd â symposiwm Addysg Gorfforol i athrawon ac academyddion yn Ankara, Twrci.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Addysg Gorfforol – iechyd a ffitrwydd 
  • Llythrennedd corfforol 
  • Cymhelliant ac ymarfer corff 
  • Technoleg mewn addysg 
  • Mae ganddo gymwysterau hyfforddi ac bu’n chwarae pêl-droed yn uwch-gynghrair Cymru a thros dimau ieuenctid Cymru.