Gethin Thomas

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Hyfforddiant Chwaraeon

Gethin Thomas

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Hyfforddiant Chwaraeon

Graddiodd Gethin yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd ac aeth yn ei flaen i weithio fel newyddiadurwr ac athro.

Bu’n ymddiddori mewn chwaraeon ers blynyddoedd, a phenderfynodd ddychwelyd i’r brifysgol er mwyn astudio tuag at radd Gwyddor Hyfforddi yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (Prifysgol Metropolitan Caerdydd erbyn hyn). Derbyniodd y radd yn 2010.

Dros y blynyddoedd, bu’n mwynhau cymryd rhan mewn amrywiaeth o gampau, yn enwedig rygbi. Treuliodd dros ddeng mlynedd yn chwarae rygbi i Ferthyr, ac yn ystod y cyfnod hwn tyfodd ei ddiddordeb mewn dulliau hyfforddi. Ar ôl rhoi’r gorau i fod yn chwaraewr rygbi, bu’n hyfforddi tîm rygbi ieuenctid Merthyr a thîm Prifysgol Caerwysg.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Hyfforddiant chwaraeon
  • Datblygiad chwaraewyr
  • Gemau cystadleuol i blant.