Dr Edward Jones

Prifysgol Bangor: Economeg

Dr Edward Jones

Prifysgol Bangor: Economeg

Yn wreiddiol o Ynys Môn, mae Dr Edward Jones yn raddedig o Brifysgol Bangor, lle cafodd radd BA (Anrhydedd ) mewn Mathemateg ac Economeg ac MA (Anrhydedd) mewn Bancio a Chyllid.  Yn dilyn hyn, bu'n gweithio ar brosiect ymchwil wedi’i ariannu gan DEFRA i fodelu effeithlonrwydd ffermydd ar draws Cymru, cyn symud ymlaen i ennill profiad helaeth o weithio ym myd bancio, yn enwedig modelu a dadansoddi risg credyd.  Enillodd Edward ei PhD ym Mhrifysgol Bangor.  Teitl ei ymchwil oedd 'The growth of conurbations in post-war Britain: A historical perspective.'

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Risg credyd,
  • Modelu cyllid ac economaidd,
  • Effaith rheoleiddiol ar strategaeth banc.