Dr Catrin Edwards

Prifysgol Aberystwyth: Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Dr Catrin Edwards

Prifysgol Aberystwyth: Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Derbyniodd radd BA (Cyd-anrhydedd) yn y Gymraeg a Ffrangeg a gradd MSc (Econ) mewn Llywodraethiant Ewropeaidd a Pholisi Cyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn 2014, derbyniodd ddoethuriaeth ym maes polisi iaith ac addysg o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth.

Yn 2012 a 2013, bu’n ymchwilydd gwadd ym Mhrifysgol UQAM (Université du Québec à Montréal) ym Montreal a Phrifysgol Pompeu Fabra ym Marcelona, ac yn Ionawr 2014 dechreuodd swydd fel cymrawd ymchwil ôl-ddoethurol yn Adran Astudiaethau Gwleidyddiaeth Prifysgol Ottawa.

Cyn dechrau’r PhD yn 2010, bu Catrin yn gweithio am dair blynedd fel swyddog polisi Ewropeaidd ym Mwrdd yr Iaith Gymraeg. Bu hefyd yn swyddog cyhoeddi dwyieithog yn yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol ac yn ymchwilydd yn adran addysg BBC Cymru.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Polisi iaith, addysg a mewnfudo
  • Amlddiwylliannedd ac amlieithrwydd
  • Ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol
  • Dinasyddiaeth
  • Disgyrsiau gwladwriaethol ac is-wladwriaethol yn ymwneud â mewnfudo
  • Gwleidyddiaeth, pleidiau gwleidyddol a’r gymdeithas sifil ar lefel is-wladwriaethol.