Dr Sara Wheeler

Prifysgol Bangor: Polisi Cymdeithasol Cymhwysol

Dr Sara Wheeler

Prifysgol Bangor: Polisi Cymdeithasol Cymhwysol

Cyn cael ei phenodi yn ddarlithydd gyda’r Coleg roedd Sara yn gweithio fel Cydymaith Ymchwil gyda phroject WISERD: Ymchwilio i Gyfranogiad Dinesig yng Nghymru, mewn lle a thros amser.  Cyn hynny bu’n gweithio ym Mhrifysgolion Caer, Lerpwl a Lerpwl John Moores. Mae hefyd yn Gymrawd Ymchwil Gwadd ym Mhrifysgol Glyndŵr, ac yn astudio at Gymrodoriaeth Gyswllt HEA yno.

Yn wreiddiol o Wrecsam mae wedi gweithio ar amrywiaeth o brosiectau ymchwil ym maes iechyd ac afiechyd, yn cynnwys epidemioleg ymddygiadol a'r amgylchedd liw nos; rheoli clefyd y siwgr math 1 yn llwyddiannus mewn pobl ifanc; defnydd therapïau amgen i drin anhunedd mewn cleifion sydd mewn ysbaid o gancr; arweinyddiaeth a gwaith tîm meddygon iau; a hyfforddiant cymhwysiad i blant a phobl ifanc ag amhariad ar eu golwg.

Cyn dechrau ar ei gyrfa ymchwil academaidd gweithiodd ym maes cydraddoldeb, a hefyd mewn amrywiaeth o swyddi yn ymwneud â gofal plant ac addysg mewn cyd-destun dwyieithog, gan gynnwys yng Nghatalonia a Gwlad y Basg.

Gweithiodd hefyd am naw mlynedd fel Asesydd Annibynnol Penodiadau Cyhoeddus i Lywodraeth Cynulliad Cymru. 

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Methodoleg ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol, yn enwedig methodoleg ansoddol ac ôl-fodern, gan gynnwys ethnograffeg, hunan-ethnograffeg, a barddoneg.
  • Cymdeithaseg Iechyd ac afiechyd, gan gynnwys caethineb a dibyniaeth.
  • Astudiaethau ar fyddardod.
  • Hunaniaeth, perthyn, cymuned, cenedlaetholdeb, datganoli, iaith a diwylliant.
  • Cymdeithaseg ac anthropoleg.