Dr Ffion Llewelyn

Prifysgol Aberystwyth: Y Gyfraith

Dr Ffion Llewelyn

Prifysgol Aberystwyth: Y Gyfraith

Derbyniodd Ffion ysgoloriaeth mynediad Evan Morgan i astudio tuag at radd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ar ôl derbyn gradd dosbarth cyntaf, derbyniodd Ysgoloriaeth Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn astudio ym maes y Gyfraith. Astudiodd tuag at radd meistr mewn hyfforddiant ymchwil cyn cychwyn ar ei doethuriaeth yn 2010.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu’n addysgu nifer o fodiwlau craidd y Gyfraith, a dechreuodd feithrin diddordeb penodol ym maes Cyfraith Drosedd.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Cyfraith Droseddol; yn benodol yr amddiffyniad o hunanamddiffyniad ynghyd â defnydd arfau bygythiol.
  • Sut mae’r gyfraith ar hunanamddiffyniad yn gweithredu mewn sefyllfaoedd gwahanol, e.e. pan fo ymosodiad yn digwydd mewn ardal gyhoeddus neu’r cartref, neu pan fo rhywun yn cario arf bygythiol rhag ofn y bydd angen iddynt amddiffyn eu hunain.