Dr Hayley Roberts

Prifysgol Bangor: Y Gyfraith

Dr Hayley Roberts

Prifysgol Bangor: Y Gyfraith

Graddiodd o Brifysgol Bangor gyda gradd LL.B lle dechreuodd ymddiddori yng Nghyfraith y môr, a hynny wrth iddi ysgrifennu ei thraethawd hir ar longddrylliad yr RMS Titanic.

Yn 2007, derbyniodd Ysgoloriaeth Goronwy Cleaver ac Ysgoloriaeth Ysgol y Gyfraith er mwyn astudio tuag at ddoethuriaeth ym Mangor. Ymchwiliodd i etifeddiaeth ddiwylliannol danddwr a’r arwyddocâd cyfreithiol. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu’n addysgu Cyfraith Gontract a Chyfraith Fasnach yn Ysgol y Gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Wedi cyfnod yn gweithio i Gyngor Conwy fel swyddog etholiadol, cwblhaodd ei doethuriaeth yn Medi 2012, a chafodd ei phenodi’n ddarlithydd cyfrwng Cymraeg yn y Gyfraith ar Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg yn 2013.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Amddiffyniad cyfreithiol llongddrylliadau hanesyddol yn y Deyrnas Unedig
  • Cyfraith Achubiad (Salvage Law
  • Cyfraith Forwrol (Maritime Law
  • Cyfraith y Môr 
  • Etifeddiaeth ddiwylliannol danfor (Underwater Cultural Heritage
  • Confensiwn UNESCO ar Amddiffyn yr Etifeddiaeth Ddiwylliannol Danfor 2001 
  • Llongddrylliad y Titanic 
  • Cyfraith Gontract a Chyfraith Etholiadau.