Darlithwyr y Coleg

Darlithwyr Cynllun Staffio y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Nia Williams

Nyrsio, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Ceinwen Gwilym

Gwaith Cymdeithasol, Y Brifysgol Agored
Darllen Mwy

Anwen Davies

Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Laura Doyle

Fferylliaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Rhonwen Lewis

Therapi Iaith a Lleferydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Elen Jones

Fferylliaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Wyn Davies

Fferylliaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Dr Alwena Morgan

Biofeddygaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Dr Awen Iorwerth

Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Awel Vaughan Evans

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy