Darlithwyr y Coleg

Darlithwyr Cynllun Staffio y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Nia Williams

Nyrsio, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Nia Williams

Nyrsio, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Jason Williams

Meddygaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Ceinwen Gwilym

Gwaith Cymdeithasol, Y Brifysgol Agored
Darllen Mwy

Anwen Davies

Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Laura Doyle

Fferylliaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Sara Whittam

Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Rhonwen Lewis

Therapi Iaith a Lleferydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Elen Jones

Fferylliaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Wyn Davies

Fferylliaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Dr Alwena Morgan

Biofeddygaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Dr Awen Iorwerth

Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Miriam Leigh

Gwaith Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Awel Vaughan Evans

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Dr Heledd Iago

Meddygaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Gaynor Williams

Nyrsio a Bydwreigiaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Dr Nia Griffith

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Beryl Cooledge

Nyrsio a Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy