Elen Jones

Prifysgol Caerdydd: Fferylliaeth

Elen Jones

Prifysgol Caerdydd: Fferylliaeth

Yn wreiddiol o Gaerfyrddin,  graddiodd Elen o Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd yn 2007. Ar ôl cwblhau blwyddyn o hyfforddiant yn Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin aeth ymlaen i weithio fel Rheolwr Fferyllydd Cymunedol am saith mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn bu Elen hefyd gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd fel  Tiwtor Ymarferol lle bu’n cyfrannu at y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Yn ychwanegol at ei swydd gyda’r Coleg mae Elen erbyn hyn hefyd yn gweithio fel Prif Ymgynghorydd Polisi ar gyfer y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol yng Nghymru.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Fferylliaeth, addysg glinigol fferyllol a sgiliau cyfathrebu a pholisi.