Laura Doyle

Prifysgol Caerdydd: Fferylliaeth

Laura Doyle

Prifysgol Caerdydd: Fferylliaeth

Mae Laura wedi gweithio fel fferyllydd am 10 blynedd. Ar hyn o bryd mae’n  fferyllydd cymunedol ond ar yr un pryd yn hyfforddi fferyllwyr cyn-gofrestru ar draws Cymru.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Fferylliaeth, Astudiaethau Fferyllol ac Ymgynghorol.