Wyn Davies

Prifysgol Caerdydd: Fferylliaeth

Wyn Davies

Prifysgol Caerdydd: Fferylliaeth

Yn frodor o Greunant ger Castell Nedd, astudiodd Wyn am ei radd MPharm ym Mhrifysgol Caerdydd cyn mynd ati i gymhwyso fel fferyllydd a gweithio yn y sector gofal eilaidd a’r gymuned.

Ochr yn ochr â’i waith fel fferyllydd mae Wyn yn aelod o’r grŵp lleisiol, Only Men Aloud, a newydd dderbyn tystysgrif addysg uwch mewn astudiaethau lleisiol uwch dan diwtoriaeth y tenor Dennis O’Neill o Brifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.

Y mae Wyn bellach yn dychwelyd i Adran Fferylliaeth ac Astudiaethau Fferyllol prifysgol Caerdydd fel darlithydd cyfrwng Cymraeg.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Sgiliau ymgynghori a datblygiad arferion fferylliaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.