Miriam Leigh

Prifysgol Abertawe: Gwaith Cymdeithasol

Miriam Leigh

Prifysgol Abertawe: Gwaith Cymdeithasol

Mae Miriam Leigh newydd gael ei phenodi’n ddarlithydd Gwaith Cymdeithasol cyfrwng Cymraeg yng Ngholeg Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe.  Mae gan Miriam 17 mlynedd o brofiad fel gweithiwr cymdeithasol yn cynnwys cyfnodau fel Gweithiwr Cymdeithasol Plant, Gweithiwr Cymdeithasol Arolygol, Swyddog Hyfforddi a Recriwtio, Swyddog Cwynion Gwasanaethau Plant a Swyddog Datblygu a Hyfforddi.  Mae hi eisoes wedi gweithio’n wirfoddol gyda phlant ac oedolion ac mae ganddi ddiddordeb ym materion y gyfraith, hawliau plant a phobl ifanc a hawliau oedolion yng nghyd-destun iechyd meddwl a’r llys troseddol.  Ei diddordeb pennaf yw addysgu, a gwaith ymchwil ynghylch gwydnwch plant a rhieni, a hynny’n arbennig yng nghyd-destun cancr plentyndod.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Ymarferion gwaith cymdeithasol sydd wedi’u seilio ar waith ymchwil a theori, megis theori ymlyniad, datblygiad pant, damcaniaeth systemau, rhwydweithio, triongliant a theori gwydnwch.
  • Iechyd meddwl
  • Eiriolaeth
  • Anabledd
  • Gofal plant yng nghyd-destun ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru.