Dr Alwena Morgan

Prifysgol Abertawe: Biofeddygaeth

Dr Alwena Morgan

Prifysgol Abertawe: Biofeddygaeth

Derbyniodd ei haddysg uwchradd yn Ysgol Gyfun Pantycelyn, Llanymddyfri cyn symud i astudio gradd mewn Biocemeg ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Fel rhan o’i gradd, cyflawnodd blwyddyn o hyfforddiant proffesiynol yn adran Batholeg, Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin. Yn dilyn ennill ei gradd mewn Biocemeg â Biocemeg Feddygol aeth ymlaen i gwblhau ei doethuriaeth dan oruchwyliaeth yr Athro Valerie O’Donnell, yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Caerdydd. Ar gyfer ei hymchwil archwiliodd sut mae cynnyrch esterified yr ensym ‘lipoxygenase’ (LOX) yn cael ei syntheseiddio o fewn monosytiau dynol a macroffagau peritoneol llygod. 

Yn dilyn cwblhau ei doethuriaeth derbyniodd swydd fel  Gwyddonydd Clinigol dan Hyfforddiant yn y maes “histocompatibility”acimmunogenetic yn Labordy Trawsblannu ac Imiwnogeneteg Cymru (WTAIL), Talbot Green, Llantrisant.

Er bod hwn yn waith diddorol a hanfodol, roedd diddordeb pennaf Alwena  yn parhau i fod yn y byd ymchwil, felly dychwelodd i swydd ymchwilio ym Mhrifysgol Abertawe yn 2011. Ers hynny, mae wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil gyda’r athro William Griffiths a Dr Yuqin Wang, ar ocsisterols (sef deilliadau o golesterol), a gynhyrchir gan gelloedd yr imiwnedd dynol, megis CD4-T a monosytiau.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Technegau gwyddonol, megis mas spectromeg, mathau o HPLC, SDS-PAGE, blotiau Gorllewinol, technegau cell feithrin a pharatoi protein, lipedau, DNA neu RNA ar gyfer dadansoddiad pellach.
  • Yn ogystal â hyn, mae gan Alwena ddiddordeb mewn celloedd a phrosesau’r imiwnedd a hefyd yn strwythur lipedau a’u cysylltiad â gweithredoedd imiwnoleg.