Dr Awen Iorwerth

Prifysgol Caerdydd: Meddygaeth

Dr Awen Iorwerth

Prifysgol Caerdydd: Meddygaeth

Graddiodd Awen Iorwerth o Goleg Meddygol Prifysgol Cymru Caerdydd  Ar ôl blwyddyn yn dysgu anatomeg ym Mhrifysgol Caerdydd, fe symudodd i Gaergrawnt i ddechrau ar ei hyfforddiant fel llawfeddyg. 

Yn ôl yng Nghymru, fe gymhwysodd fel Cymrawd o Goleg Brenhinol y Llawfeddygon cyn dechrau ar ei hyfforddiant arbenigol ym maes Trawma ac Orthopaedeg. 

Treuliodd Awen flwyddyn yn gwneud gwaith ymchwil labordy yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd. Derbyniodd wobr Cymrawd Cymdeithas Llawfeddygon Pen-glin Prydain(BASK) i gwblhau’r gwaith hwnnw. 

Fe’i hapwyntiwyd yn ymgynghorydd Trawma ac Orthopaedeg gydag arbenigedd yn yr ysgwydd a’r benelin i Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn 2006 ac yn fuan wedyn datblygodd flas ar hyfforddi llawfeddygon ifanc. Wedi cyfnod byr fel tiwtor llawfeddygol i’r Coleg Brenhinol, fe’i hapwyntiwyd yn Gyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddiant Llawfeddygon Craidd Cymru.

Yn 2009, gyda Chymrodoriaeth BESS (Cymdeithas Ysgwydd a Phenelin Prydain), cafodd y fraint o dreulio cyfnod yn Ysbyty Cyffredinol Massachussets. Roedd hyn gyda gwasanaeth Ysgwydd Harvard ynYsbyty Presbyteraidd Efrog Newydd gyda’rAthro Bigliani o Brifysgol Columbia. Yn dilyn hyn aeth i Cape Town gyda’r arloeswr Dr Joe de Beer. 

Bu’r profiad yn bwysig yn ei datblygiad fel llawfeddyg – ond nid y gwaith clinigol yn unig a agorodd ei llygaid.  Sylwodd ar rwyddineb y bywyd amlieithog ym maes iechyd.  Yn Ne Affrica, roedd tair iaith yn cael ei defnyddio rhwng y staff – Afrikaans, Xhosa a Saesneg . Yn y clinig, roedd cleifion yn cael defnyddio iaith o’u dewis heb unrhyw chwithdod.  Yn syndod i Awen, yr un oedd y sefyllfa yn Efrog Newydd gyda Sbaeneg a Saesneg yn cael eu defnyddio’n hawdd a didrafferth yn gyfnewidiol.

Ers 2010 mae Awen wedi bod yn trefnu cynadleddau’r de i’r Gymdeithas Feddygol. Mae’n benderfynol, gyda chefnogaeth weddill y pwyllgor, y dylai hwn fod yn fforwm i hybu defnydd naturiol o’r Gymraeg. A hynny wrth drafod a chyflwyno gwaith clinigol a gwyddonol o ddechrau gyrfaoedd meddygon.

Felly dechreuodd Awen gysylltu gyda myfyrwyr meddygol Cymraeg eu hiaith.  Pan ddaeth y cyfle i weithio yn fwy ffurfiol yn y maes yma gyda chyflwyniad cwrs C21 ym Mhrifysgol Caerdydd, roedd Awen wrth ei bodd. 

Ei nod yw hybu defnydd naturiol o’r Gymraeg yn y gweithle iechyd ac mewn gwaith gwyddonol i adeiladu ar seiliau addysg Gymraeg mewn ysgolion. Ac yn bwysicach, i roi dewis iaith i gleifion. Gobeithia hefyd y gall hyn helpu lleddfu problemau recriwtio meddygon yng Nghymru.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Cyfarwyddwr Hyfforddiant Llawfeddygaeth Graidd Cymru
  • Hyfforddi myfyrwyr meddygol – yn cynnwys SSM
  • Hyfforddi cofrestryddion trawma ac orthopedeg.