Sara Whittam

Prifysgol Caerdydd: Meddygaeth

Sara Whittam

Prifysgol Caerdydd: Meddygaeth

Yn 2004, cwblhaodd Sara hyfforddiant i fod yn gynghorydd gyrfaoedd, a derbyniodd ddiploma ôl-raddedig mewn canllawiau a gyrfaoedd cwnsela. Cafodd ei hannog i astudio tuag at y cymhwyster oherwydd ei chefndir mewn gwaith cymunedol a ieuenctid gydag Urdd Gobaith Cymru.

Ers cymhwyso, bu’n gweithio gydag oedolion a phobl ifainc mewn addysg a thu hwnt yng Nghaerdydd yn ogystal â chyflogwyr cenedlaethol, gan gynorthwyo i sefydlu cynlluniau prentisiaeth.

Yn dilyn ei phenodiad ym Mhrifysgol Bryste yn 2009, bu’n gweithio gyda’r Gyfadran Beirianneg a’r Ysgol Filfeddygaeth, ynghyd ag arwain ar strategaeth gyflogadwyedd y Brifysgol. Drwy addysgu ac asesu modiwlau sgiliau proffesiynol, bu’n gweithio’n agos gyda chyflogwyr rhyngwladol er mwyn sicrhau bod y myfyrwyr yn derbyn y cyfleoedd priodol.

Mae ganddi hefyd BA (Anrh.) Ffrangeg a Ieithyddiaeth o Brifysgol Leeds.