Anwen Davies

Prifysgol Caerdydd: Gwyddorau Gofal Iechyd

Anwen Davies

Prifysgol Caerdydd: Gwyddorau Gofal Iechyd

Ar ôl cymhwyso fel Nyrs Gyffredinol Gofrestredig yn 1985, gweithiodd Anwen am flynyddoedd lawer mewn gwahanol rolau yn y maes Orthopedeg.

Yn 2008, penderfynodd newid cyfeiriad ac aeth is astudio yn UWIC Caerdydd lle derbyniodd Tystysgrif Addysg (PCET). Yna, wrth weithio fel Hyfforddwr Iechyd a Diogelwch gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, cwblhaodd MSc Ymarfer Uwch ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2011.

Rhwng 2011 a 2014 bu ar secondiad rhan amser lle bu’n gweithio fel Hwylusydd ar gyfer mentoriaeth o fewn y tîm Athrawon Clinigol, a hefyd fel darlithydd cysylltiol rhwng yr Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Wedi hynny ‘rwyf wedi gweithio fel Nyrs ymchwil Canolfan Ymchwil Clinigol y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR CRC) yn cynorthwyo treialon clinigol amrywiol ac astudiaethau ymchwil.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Nyrsio - Gofal cyffredin
  • Nyrsio – Sgiliau clinigol
  • Nyrsio arbenigol - Orthopedig
  • Mentoriaeth.