Beryl Cooledge

Prifysgol Bangor: Nyrsio a Gofal Iechyd

Beryl Cooledge

Prifysgol Bangor: Nyrsio a Gofal Iechyd

Mae gan Beryl radd MA mewn Astudiaethau Iechyd a Chymuned o Brifysgol Lerpwl.

Mae ganddi hefyd brofiad o weithio am ddeng mlynedd mewn uned gofal dwys ac mewn sefydlu gwasanaeth trin poen. Cafodd, yn sgil hynny, brofiad o gyflwyno siart arsylwi, llawlyfr o ganllawiau, ynghyd ag addysgu meddygon, nyrsys a chleifion.

Yn dilyn hynny, bu’n addysgu yng Ngholeg Llandrillo am ddeng mlynedd.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Poen
  • Gofal dwys 
  • Ffisioleg 
  • Cymdeithaseg 
  • Termau meddygol.