Gaynor Williams

Prifysgol Caerdydd: Nyrsio a Bydwreigiaeth

Gaynor Williams

Prifysgol Caerdydd: Nyrsio a Bydwreigiaeth

Ers gorffen ei hyfforddiant ym 1992, bu’n nyrs o fewn yr adran niwroleg yn Ysbyty Athrofa Cymru.

Bu’n gweithio mewn nifer o swyddi o fewn yr adran, gan gynnwys ar y ward llawdriniaeth nerfol, yr adran gofal dwys, yr adran cleifion allanol ac yn fwy diweddar fel nyrs arbenigol mewn sglerosis ymledol.

Mae ganddi dystysgrif addysg ynghyd â chymwysterau mewn sgiliau arbenigol wrth asesu cleifion. Cwblhaodd radd meistr mewn Nyrsio yn 2002, a gweithiodd fel darlithydd cysylltiol ym Mhrifysgol Caerdydd rhwng 2008 a 2010. Bu’n datblygu gwasanaethau lleol ar gyfer cleifion sy’n dioddef o sglerosis ymledol yn ne Cymru, yn ogystal â sefydlu clinig mynediad brys a chlinigau dan arweiniad meddygon teulu yn yr ardal.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Nyrsio – gofal cyffredin
  • Nyrsio arbenigol – niwroleg
  • Nyrsio – gofal diwedd bywyd
  • Nyrsio – cyflyrau hir dymor
  • Nyrsio – anabledd corfforol
  • Nyrsio – gofal cymunedol.